Hướng dẫn chi tiết cách điền đơn xin visa Trung Quốc online

Cách điền đơn xin visa Trung Quốc online tiếp nhận mẫu khai mới từ ngày 10 tháng 6 năm 2021 theo quy định của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Nếu bạn chưa biết điền như thế nào vào tờ khai xin thị thực Trung Quốc trực tuyến hãy tham khảo ngay hướng dẫn chi tiết dưới đây!

Lưu ý cần thiết khi điền đơn xin visa Trung Quốc

Người xin visa Trung Quốc cần lưu ý một số điều quan trọng sau trước khi điền vào tờ khai online:

Một số lưu ý trong cách điền đơn xin visa Trung Quốc online
Một số lưu ý trong cách điền đơn xin visa Trung Quốc online
  • Toàn bộ thông tin trên tờ khai bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
  • Thông tin điền bằng chữ in hoa, viết tay hoặc đánh máy.
  • Đánh dấu √ vào các ô chọn.
  • Các thông tin không có hoặc để trống điền vào N/A hoặc NONE.
  • Khai thông tin theo trình tự và chính xác để tránh những sai sót.
  • Hình tải lên chụp trong 6 tháng gần đây nhất.

Cách điền đơn xin visa Trung Quốc online

Sau đây là hướng dẫn cách điền xin visa Trung Quốc trực tuyến cụ thể như sau:

Part 1: Thông tin cá nhân (Personal Information)

1.1. Full English name as in passport: điền họ tên như trong hộ chiếu gồm Last name (họ) và Middle name (tên đệm), First name (tên).

1.2. Name in Chinese: tên tiếng Hoa, không có tên để trống.

1.3. Other name (s): tên khác.

1.4. Sex: Giới tính chọn M (Nam) và F (Nữ)

1.5. DOB: ngày tháng năm sinh.

1.6. Current nationality(ies): Quốc tịch

1.7. Former nationality(ies): Quốc tịch cũ

1.8. Place of birth: Nơi sinh (thành phố, tỉnh/quốc gia)

1.9. Local ID/Citizenship number: Số chứng minh thư

1.10. Passport/Travel document type: Loại hộ chiếu gồm ngoại giao, công vụ, phổ thông và loại khác.

Cách điền đơn xin visa Trung Quốc online mục Personal Information
Cách điền đơn xin visa Trung Quốc online mục Personal Information

1.11. Passport number: số hộ chiếu cần ghi chính xác.

1.12. Date of issue: ngày cấp hộ chiếu

1.13. Place of issue: nơi cấp hộ chiếu (Immigration Department)

1.14. Date of expiry: ngày hết hạn hộ chiếu

1.15. Current occupation(s): nghề nghiệp hiện tại.

1.16. Education: Học vấn.

1.17. Employer/School: Thông tin về nơi công tác/trường học

1.18. Home address: Địa chỉ nhà ở

1.19. Zip Code: cách điền đơn xin visa Trung Quốc online bỏ qua nếu không có Zip code.

1.20. Home/mobile phone number: Số điện thoại

1.21. E-mail address: địa chỉ email

1.22. Marital status: Tình trạng hôn nhân

1.23. Major family members: Thành viên gia đình (vợ/chồng, con, cha mẹ)

1.24. Emergency Contact: thông tin người liên hệ trong trường hợp khẩn.

1.25 Country or territory where the applicant is located when applying for this visa: Quốc gia/vùng lãnh thổ nơi bạn xin cấp visa

Part 2: Thông tin chuyến đi (Travel Information)

2.1. Major purpose of your visit: cách điền đơn xin visa Trung Quốc online cần lựa chọn mục đích (du lịch, thăm cấp cao, thương vụ, quá cảnh, cư trú, làm việc).

2.2. Intended number of entries: Số lần dự kiến nhập cảnh (1 lần, 2 lần, nhiều lần thời hạn 6 tháng và 1 năm).

2.4. Expected date of your first entry into China on this trip: ngày dự kiến đến Trung Quốc.

2.5. Longest intended stay in China among all entries: Thời hạn dự định lưu trú tại Trung Quốc

Hướng dẫn cách điền đơn xin visa Trung Quốc online mục Travel Information
Hướng dẫn cách điền đơn xin visa Trung Quốc online mục Travel Information

2.6. Itinerary in China: Lịch trình cụ thể Trung Quốc

2.7. Who will pay for your travel and expenses during your stay in China? Người chi trả cho chuyến đi.

2.8. Information of inviter in China: Thông tin người mời nếu có.

2.9. Have you ever been granted a Chinese visa? Bạn đã có visa Trung Quốc chưa?

2.10. Others countries or territories you visited in the last 12 months: Liệt kê trong vòng 12 tháng trở lại đây tên nước/lãnh thổ đã đến thăm.

Part 3: Thông tin khác – cách điền đơn xin visa Trung Quốc online

3.1. Từng ở lại Trung Quốc quá hạn giấy phép hay visa chưa?

3.2. Đã từng bị từ chối nhập cảnh, visa vào Trung Quốc chưa?

3.3. Đã từng có tiền án tại Trung Quốc hay quốc gia khác không?

3.4. Có mắc các chứng bệnh về thần kinh, bệnh truyền nhiễm không?

3.5. Có đi qua quốc gia bị bệnh truyền nhiễm trong 30 ngày gần đây không?

3.6. Từ 3.1 – 3.5 nếu có trả lời “Yes”.

3.7. Nếu có vấn đề khác ghi thêm ở khung này, không thì ghi “NONE” hoặc “N/A”.

3.8. Khai thêm thông tin trong bảng nếu có người đi chung gồm Full name (họ tên), Sex (giới tính), DOB (ngày sinh).

Part 4: Declaration & Signature

Sau khi khai đầy đủ vào các mục trên thì ghi ngày tháng năm và ký tên ở mục 4.

Part 5: Người điền đơn thay (Another person on the applicant’s behalf )

Bạn cần điền thông tin nếu có người khác khai đơn thay gồm tên, mối quan hệ, địa chỉ và số điện thoại.

Kết luận

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách điền đơn xin visa Trung Quốc online mới nhất. Hy vọng sẽ giúp người có nhu cầu xin thị thực điền đúng yêu cầu của mẫu tờ khai để quá trình làm visa Trung Quốc suôn sẻ và nhanh chóng nhất!

0985288050