Chào mừng bạn đến với dulichivn.com. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì môi trường an toàn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Đây là Chính Sách Bảo Mật Thông Tin mà chúng tôi đã thiết lập:

1. Thông Tin Thu Thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đặt đơn hàng, tham gia khảo sát, hoặc tương tác với trang web chúng tôi.

2. Loại Thông Tin:

Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, và các thông tin liên quan khác.

3. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, liên lạc và hỗ trợ khách hàng, và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ.

4. Bảo Mật Thông Tin:Dulichivn.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiếp cận không được phép.

5. Chia Sẻ Thông Tin:Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện các dịch vụ bạn yêu cầu.

6. Quyền Lực Của Bạn:Bạn có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Đồng thời, bạn có thể từ chối nhận thông báo từ chúng tôi.

7. Cookie và Công Cụ Theo Dõi:Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công cụ theo dõi để cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt nhất và thu thập thông tin về hành vi sử dụng trang web.

8. Sự Thay Đổi Trong Chính Sách:dulichivn.com có quyền điều chỉnh và thay đổi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này mà không cần báo trước. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này có hiệu lực từ ngày công bố. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc trên trang web. Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.