Chào mừng bạn đến với dulichivn.com. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ được hiểu là bạn đã chấp nhận và tuân thủ các điều khoản này.

1. Quyền Sở Hữu: dulichivn.com là chủ sở hữu và quản lý trang web này. Mọi nội dung, hình ảnh, và tài nguyên khác thuộc bản quyền của chúng tôi.

2. Sử Dụng Trang Web: Bạn được phép sử dụng trang web để truy cập thông tin, đặt đơn hàng, và tham gia các dịch vụ khác mà dulichivn.com cung cấp.

3. Nội Dung Người Dùng: Mọi nội dung mà bạn đăng lên trang web, bao gồm bình luận, đánh giá, và tương tác khác, phải tuân thủ quy định về nội dung và không vi phạm pháp luật.

4. Bảo Mật Thông Tin: dulichivn.com cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và an toàn.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm: dulichivn.com không chịu trách nhiệm về mất mát hoặc tổn thất do việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ liên quan.

6. Liên Kết Tới Bên Ngoại: Trang web có thể chứa các liên kết tới trang web bên ngoài. dulichivn.com không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web này.

7. Sửa Đổi Điều Khoản: dulichivn.com có quyền điều chỉnh và thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi sẽ được xem xét là sự chấp nhận.

8. Luật Pháp Áp Dụng: Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và tuân thủ của bạn đối với các Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc trên trang web. Xin cảm ơn bạn đã sử dụng dulichivn.com.